Nemoci andulek, choroby

16. květen 2010 | 19.40 | | autor: andulky

Nachlazení

Příznakem je kýchání, výtok z nozder, často také zanícené oči. Postiženi bývají většinou zhýčkaní pokojoví ptáci. Příčinou nachlazení může být i příliš studená voda na pití, průvan nebo pokles teploty.

Úspěšná bývá terapie teplem, např. zahřívání lampou s infračerveným světlem nebo alespoň obyčejnou stolní lampou, která ohřeje místo, kde pták sedí, na 30 až 33 °C.


Pakostnice (DNA)

Při dně se objevují hrudkovité nánosy na kloubech prstů, které pomalu ztrácejí svou pohyblivost.

Snížením podílu bílkovin v potravě můžete zpomalit postup onemocnění.


Dna, odborně arthritis urica (v některých pramenech arthritis uratica), též zvaná pakostnice či podagra, je metabolické onemocnění, porucha odbourávání purinů, které se vyznačuje nadměrnou produkcí kyseliny močové. V důsledku vysoké koncetrace kyseliny močové v krvi dochází ke krystalizaci této látky v kloubech i jiných tkáních. Častými místy vzniku takzvaných dnavých tofů jsou klouby.


Přerostlé drápy nebo zobák

Abnormální růst zobáku a drápů není vlastně onemocnění, ale spíše následek chyb, jichž jste se dopustili při držení andulky. O hladká bidýlka se drápy dostatečně neopotřebují, zobák by měl mít rovněž nedostatek příležitostí k obrušování. Pravděpodobně tu hrají roli i dědičné dispozice andulky, protože za stejných podmínek držení má mnoho andulek normální délku zobáku a drápů až do konce svého života.

Musíte dávat pozor, aby se zobák jednoho dne nezačal svou špičkou téměř zavrtávat do hrudníku a aby se drápy kvůli délce nekroutili. Náprava sice není obtížná, přesto však by měla být svěřena jen odborníkovi či zkušenému chovateli. Ten papouška pevně chytí a drží v rukavici, která ho chrání před štípnutím. Pozor, ptáka nesmíte otáčet na záda! Vhodnými nástroji jsou ostré kleštičky nebo silné nůžky. Zobák se zkracuje dvěma střihy. Eventuální krvácení se utišuje železnou chloridovou vatou.

Samičky andulek, které jsou v přírodě zvyklé samy si hloubit svůj hnízdní dolík, nemají v naší péči příležitost k obrušování zobáku tímto přirozeným způsobem. Vápenec nebo sépiovou kost většinou velmi rychle rozklovají. Ty navíc stejně nebývají dost tvrdé na to, aby sloužily jako ,,obrušovací kámen". Ptákům můžeme na obrušování zobáku nabídnout kousek cihly.

Červení ptačí roztoči

Pokud je pták v noci neklidný, mláďata jsou slabá nebo umírají v budce, vypadá to na tohoto cizopasníka, který saje krev a je aktivní v noci. Přes den se roztoči drží ukryti ve spárách a štěrbinách, eventuálně je můžete rozpoznat jako světle šedý povlak. Metoda ke zjištění těchto parazitů: Přikryjte klec na noc světlým šátkem, ráno jsou v záhybech na spodní straně šátku k rozpoznání roztoči jako tmavě červené kuličky.

Napadení roztoči zabráníte důslednou čistotou a výměnou budky. Prostředek proti parazitům používejte jen na klec, nikdy ne na ptáka samotného.


Psitakóza

Někdy označovaná jako papouščí nemoc. Původcem nemoci jsou drobné bakterie z rodu Chlamydia, dříve považované za viry. Je známo, že touto nemocí trpí ve volné přírodě řada ptačích druhů.

Papoušci se mohou nakazit buď kapénkovou infekcí od nemocného ptáka, nebo stykem s infikovaným prostředím, v němž krátce předtím přebýval nemocný pták. Výměšky nemocných ptáků totiž obsahují zárodky nemoci.

Nemoc může probíhat v akutní formě, s velmi rychlým uhynutím během několika málo dnů. Přitom se zpravidla zjišťují otoky spojivek s výtokem z očí, někdy i nosních otvorů. Velmi rychle nastupuje ztráta tělesné aktivity a úplné odmítání krmiva.

Dostaví-li se přitom ještě průjem, je uhynutí velmi rychlé.


Salmonelóza

Je to nemoc vyvolávaná mikroby z rodu Salmonella.

Ptáci se nakazí hlavně zamořeným krmivem nebo vodou či přímým kontaktem s nemocným ptákem. Průběh může být velmi rychlý, andulka hyne zpravidla v důsledku ztráty tělených tekutin při průjmech.

U chronického průběhu dochází často k otokům kloubů a šlach, k zaostávání v růstu, ke slabosti, ospalosti a podobně. Chronicky nemocní ptáci jsou vždy bacilonosiči.

Jednou z cest ochrany chovů před zavlečením tété nákazy je úzkostlivá péče o nezávadnost krmiva a vody k napájení a také izolace nově nakoupených ptáků a jejich opakované laboratorní vyšetřování ve veterinárních ošetřovnách před zařazením do chovu.


Šrkravky

Jde o oblé červy, parazitující v tenkých střevech ptáků. Andulky se nakazí nejspíše krmivem, potřísněným trusem domácích nebo volně žijících ptáků, obsahujícím vajíčka škrkavek.

U postižených andulek se střídají průjem a zácpa, ztráta chuti k přijímání krmiva, ospalost, bolestivé reagování na dotyk, rychlé hubnutí.


Ptačí svrab

Vyvolává jej parazitický roztoč Knemidocoptes pilae.

Toto onemocnění, známé jako vápenka, se u andulek projevuje hlavně na zobáku, obočí, hlavě a nohách.

Rohovina zobáku je jakoby proděravělá četnými dírkami, kůže v okolí zobáku a očí zduřuje a je rovněž jakoby proděravělá. Podobné změny jsou zřejmé i na prstech, kde dochází k silnému bujení rohovitých šupinek, často až do absurdních rozměrů. Někdy bývá ložiskovitě postižena i některá opeřená část těla (okolí kloaky).

V pokročilejších případech ptáci chátrají, často je možné pozorovat obtížné dýchání.

Léčba:

Léčba vápenky je zcela jednoduchá. Účelem léčby je udusit pod nátěrem nějaké neprodyšné látky roztoče, kteří nemoc způsobují. Můžeme na to použít např. stolní olej, sádlo nebo máslo. Asi nejjednodušší je použití stolního oleje, do kterého namočíme vatovou tyčinku (požívanou v kosmetice), a potíráme jím postižená místa. Toto opakujeme 2 - 3 krát denně po dobu nejméně 5 dní.

Co dělat po skončení léčby?

Jakmile se nemoci zbavíme, je nezbytné důkladně vydezinfikovat celou klec či voliéru, kterou pták obýval, aby se znovu nenakazil. Zvláště důležité je vyměnit bidélka, protože právě pod kůrou se roztoči s oblibou schovávají.

Zvětšení štítné žlázy

Podstata nemoci není zcela známá, je možné, že se na jejím vzniku podílí více faktorů.

Nemoc se projevuje snadnou unavitelností andulky. Ptáci ztrácejí schopnost letu. Zpočátku zjišťujeme obtížné dýchání po tělesné námaze, v konečných fázích nemoci i v klidu.

Při dýchání vydávají andulky zvláštní sípavé nebo naříkavé zvuky, dobře slyšitelné zejména v noci. Obtížné dýchání vede často k nesprávné diagnoze, jako zánětu plic nebo horních cest dýchacích.

Léčebně používáme přidávání jodových preparátů do vody nebo přímo do zobáčku. Došlo-li ke zvětšení štítné žlázy v důsledku nedostatku jodu, je zlepšení stavu rychlé a výrazné.


Permanentní pelichání

Vyskytuje se u andulek chovaných celoročně v teplých bytech. Zde nejde o specifickou nemoc, ale pouze o přizpůsobení trvale teplému a suchému prostředí.

Léčebně je možno doporučit pobyt na otevřeném prostoru s dodržením přiměřené délky nočního spánku v chladnějším prostředí.


Vytrhávání peří

Bývá u andulek časté jako doprovodný příznak onemocnění vápenkou nebo jako příznak napadení jinými kožními cizopasníky. Může však jít i o postižení kůže a peří plísněmi.

Léčba by se měla zahajovat až po vyšetření veterinářem.

Prostředky používané na peří by pokud možno neměly být mastné, protože většina andulek zamaštěné peří vytrhává.


Další časté choroby a nemoci

1. Na zobáku, ozobí, kolem očí a nohách se objeví bělavý škraloup

Tomuto povlaku se říká vápenka (ptačí svrab) a je způsoben parazity. Léčí se speciálním roztokem, který dostanete u veterináře, ale dostala jsem tip, že se dá léčit i obyčejným máslem nebo indulonou. Vápenka je mírně nakažlivá, takže s léčbou příliš neotálejte, pokud chováte více andulek pohromadě.

2. Výkaly mají tekutou konzistenci a jsou nezvykle zbarvené

Jde o průjem. Ten se může projevit jako reakce na nějakou nevhodnou potravu, ale jde možná i o předzvěst něčeho vážnějšího. Vynechte prozatím podávání zelené potravy a pokud to nepomůže, poraďte se s veterinářem.

3. Dýchá hlasitě a s otevřeným zobákem

Nejspíš jde o nachlazení. Udžujte ji v teple a zavezte k veterináři, abyste se ujistili, že nejde například o vážnou infekci dýchacích cest.

4. Ztráta peří

Andulky, tak jako ostatní ptáci, pelichají (mladé andulky poprvé ve třech měsících a dospělí během léta nebo podzimu). Pokud si ale všimnete holých míst na těle vaší andulky, odneste ji k veterináři, protože by mohlo jít o nějakého parazita. Pokud je ztráta peří zapříčiněna tím, že si je pták sám vytrhává, cítí se nejspíš osamělý nebo má alergii, může jít ale i o doprovodný příznak onemocnění vápenkou nebo napadení kůže parazity.

5. Andulka se namáhá, jako by ze sebe nemohla dostat výkaly

Může jít o zácpu. Podejte jí více zelené potravy a během dne by potíže měly vymizet. V případě samičky se však může jednat o mnohem závažnější potíže s kladením vajec, což vyžaduje okamžitou pomoc veterináře. Nezapomeňte, že samičky mohou klást vajíčka i když nemají samečka.

6. Zvracení

Může se objevit například po silném duševním otřesu nebo při zažívací poruše. Bylo prokázáno, že zvracení se může projevovat i u osamělých samečků, kteří si tak nahrazují sexuální jednání. Vyvrhování a opětné sezobávání potravy pak může vést k zánětu volete, kdy se vole ,nafoukne', ptáček má průjem a je vyčerpaný.

7. Zlomeniny

Zlomeniny se vyskytují hlavně u andulek chovaných v bytě. Postihují většinou křídla a nohy. Opatrně převezeme andulku k veterináři. Zlomeniny se hojí rychle, ale během léčby necháváme ptáčka v bezpečí klece.

8. Andulka nemá dlouhé peří - letky a ocasní pera

Tomuto onemocnění se říká ,,francouzské pelichání''. Jde o virové onemocnění vyskytující se u mláďat. Pokud mláďata přežijí první nápor této choroby, dostaví se zmíněné francouzské pelichání. Onemocnění většinou způsobuje předčasný úhyn ptáčka. Pokud vaše andulka nemá dlouhá pera, nemusí se ale stoprocentně jednat o francouzské pelichání, růst peří je závislý na spoustě vnějších i vnitřních faktorů a nemusí se jednat o nemoc.

9. Pohublost, nezájem o jídlo, bolest, průjem nebo zácpa

Nejspíše se jedná o parazitující červy, které přežívají ve střevech. Andulka se může nakazit krmivem nebo stykem s trusem nakaženého ptáka.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.82 (137x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Nemoci andulek, choroby svaca 08. 02. 2011 - 12:45
RE: Nemoci andulek, choroby any 23. 01. 2012 - 14:51
RE: Nemoci andulek, choroby ivan vanca 08. 04. 2012 - 13:33
RE(2x): Nemoci andulek, choroby petr* 08. 04. 2012 - 14:09
RE(3x): Nemoci andulek, choroby ivan vanca 08. 04. 2012 - 16:29
RE: Nemoci andulek, choroby martina 08. 04. 2012 - 19:56
RE: Nemoci andulek, choroby saša 20. 05. 2012 - 16:27
RE: Nemoci andulek, choroby gabča 11. 09. 2012 - 13:13
RE: Nemoci andulek, choroby roman 12. 11. 2012 - 17:53
RE: Nemoci andulek, choroby pavel 12. 05. 2013 - 15:17
RE: Nemoci andulek, choroby dj didi 03. 07. 2013 - 19:02
RE(2x): Nemoci andulek, choroby natinikyna 27. 11. 2014 - 19:09
RE: Nemoci andulek, choroby kateřina 23. 09. 2013 - 18:07
RE: Nemoci andulek, choroby danulka.j 05. 10. 2013 - 17:00
RE: Nemoci andulek, choroby neli 03. 08. 2014 - 11:34
RE(2x): Nemoci andulek, choroby renda 07. 10. 2014 - 09:27
RE: Nemoci andulek, choroby barbora 17. 05. 2015 - 15:54
RE: Nemoci andulek, choroby eliška 19. 06. 2015 - 13:24
RE: Nemoci andulek, choroby martin 08. 06. 2016 - 18:00